Начало > Новини > Съдържание
Каква е концепцията за развитието на интелигентната мрежа?
- Aug 03, 2018 -

Китай е една от ранните страни в развитието на интелигентната мрежа. Въз основа на характеристиките на разпределението на енергийните ресурси и търсенето на бързо икономическо и социално развитие, той се предлага въз основа на прилагането на стратегията "една специална четирима големи", която е да ускори изграждането на електропреносната мрежа на UHV и да популяризира интензивното развитие на големи въглища и електричество, големи водноелектрически централи, голяма ядрена енергия и големи базови площи за възобновяема енергия. Концепцията за развитие на силна интелигентна мрежа.

Силната интелигентна мрежа приема UHV захранващата мрежа като гръбнак мрежова рамка и електрическата мрежа на всички нива. Тя обхваща всички връзки на захранване, предаване, предаване на мощност, разпределение, използване на мощност и диспечерство. Той интегрира съвременна комуникационна информационна технология, технология за автоматично управление, технология за подпомагане на вземането на решения и модерна технология за захранване. Има информация, автоматизация и взаимодействие. Това е нов тип модерна електрическа мрежа, която може значително да подобри безопасността и надеждността на енергийната система и ефективността на работа.

"Силни" и "интелигентни" са основните изисквания за развитието на съвременни енергийни мрежи. "Силна мрежова рамка" е основата, която е гаранция за широка гама от ресурси и безопасно и надеждно захранване. "широкото използване на интелигентност" е ключът към широкото прилагане на всякакви интелигентни технологии във всяка връзка на електроенергийната система, подобрявайки адаптивността, управляемостта и сигурността на електропреносната мрежа във всички посоки. Разработването на съвременни енергийни мрежи трябва да се придържа към "силните" и "интелигентните".

С ускоряването на "две алтернативи" мащабът на използване на чиста енергия става все по-голям и по-голям, делът на електроенергията в търсенето на енергия от терминала се увеличава и ефективността на електропреносната мрежа е по-значима. Тя ще продължи да насърчава глобалната електроенергийна мрежа да свързва и постепенно да реализира глобалното свързване на електропреносната мрежа и чистата енергия в световен мащаб , формирайки силна глобална интелигентна мрежа.