Начало > Новини > Съдържание
Предпазни мерки при монтаж на стъклени изолатори
- Feb 20, 2016 -

Изолаторите и облицовката на стените трябва да бъдат инспектирани преди монтажа, порцелан, фланецът трябва да бъде пълен без пукнатини, лепило при пълненето на пълната, здрава комбинация.

Изолаторът на колоната, монтиран на една и съща равнина или вертикална равнина или върху горната част на облицовката на стената, трябва да бъде разположен в същата равнина, позицията му в центъра трябва да отговаря на проектните изисквания. една и съща линия, нейната основа или фланец не трябва да се погребват в бетон или мазилка.

Структурата на изолатора на стълб, централната линия трябва да е здрава, фиксаторите трябва да са здрави, ключалките да не са завършени, няма основа и горната шапка на вътрешния гумен натоварен изолатор на ниско напрежение и металните неподвижни части между контактната повърхност трябва да бъде дебелина на възглавницата по-малко от 1,5 мм гумено или азбестово хастар.