Начало > Новини > Съдържание
Метод на монтаж на мълниезащитна скоба за отблъскване на проводник
- Mar 29, 2016 -

A. Съгласно разположението на намотката и номиналната секционна площ, изберете съответната клема за защита от мълнии.

Б. Скрепителни проводници, устойчиви на мълния, трябва да се монтират в близост до изолатора на тълпата чрез измерване на натоварването, в зависимост от междинния интервал между изолаторите, като избор на изваждащо устройство, първото измерване на интервала и след това посоката на в рамките на 6 мм и 58 мм от изолатора марка, а след това използвайте общ обект ще бъде между двете знаци фабрика изолация 64 мм изолация кабел корито на разстояние.

В. Разхлабете уплътнението на мълниезащитната скоба, поставете проводника в жлеба, обърнете внимание на мълниезащитната скоба на дъгообразното рамо към изолатора, дъгообразното рамо обратно към изолатора, регулирайте разстоянието между светлинния болт и изолатора, след това използвайте ключа за усукване, за да затегнете здраво гайката, след това затегнете и затегнете гайката, за да избегнете разхлабването, за да се справите с изолационния проводник, не оголвайте устройството за пробиване, увеличен въртящ момент от 2N * m.