Начало > Блог > Съдържание
Фиксирана паралелна скоба за клинове
- Dec 14, 2018 -

Материалът на паралелния паралелен канал е обикновено кован алуминий, който се състои от тяло на носа и блок клин. За инсталиране или демонтаж се използват специални оръжейни инструменти, които не могат да се използват повторно. Наклонът на двете страни на клина е същият като този на тялото, което може да накара един проводник да носи равномерна сила в контактната секция и да установи самозаключване между материалите. Тялото на носа осигурява еластичната сила, необходима за поддържане на стабилно налягане. Радиусът на кривината на вътрешния жлеб на носовото тяло и радиусът на външния жлеб на клина са малко по-големи от тези на най-подходящия проводник.