Начало > Блог > Съдържание
Предотвратяване на изолаторите на стълбове
- Jan 09, 2018 -

Изолаторът, който работи на открито, ще бъде замърсен от прах, сажди и индустриални разряди, а замърсяващият слой върху повърхността на порцелана, замърсеният изолатор може да бъде мигновено по повърхността под действието на напрежението, а напрежението при преливане се нарича замърсяване.

В сухо състояние, напрежението на изолаторите не се влияе от замърсяването на повърхността, но в мъглата, росата, снега, дъждът и други климатични условия, влажността на слоя замърсяване на повърхността на изолатора е много понижена, при работно напрежение ще възникне замърсяване от инцидент. Замърсяването при възникване на авария се характеризира с продължително време, като цяло не може да се използва за елиминиране на автоматичното затваряне, а аварията лесно се разширява, което води до големи области на прекъсвания на електрозахранването, ремонт и възстановяване на времето е дълъг, сериозно засягащи безопасната работа на енергийните системи.